Provjera pravopisa na linuxu
Provjera pravopisa radi sa tri spellingcheckera - aspell, ispell i myspell. 
Njima se služi velika većina editora i office alata pod linuxom.
Programi sa kojima je provjera pravopisa testirana i sigurno radi:
vi, emacs, pine, koffice (kword, kspread...), abiword, openoffice
(verzija 641c i više).
Na koji način radi provjera pravopisa?
Ugrubo rečeno provjerava se da li se riječ nalazi u listi riječi - ako ih nema to se dojavljuje.
Ako su riječi pogrešno napisane tada se daju prijedlozi ovisno o alatu koji se 
koristi za provjeru pravopisa (ispell, aspell, myspell).
Lista čistih riječi se nalazi ovdje:
http://cvs.linux.hr/spell/wordlist/croatian-wordlist.txt.gz
Trenutno sadrži oko 350 000 riječi. Ovu listu ne trebate skidati.
Koje spellingchecker koristi editor?

Vi

Aspell, ispell - preporučujem aspell

Emacs

Aspell, ispell - preporučujem aspell

Openoffice

Myspell

Abiword

Ispell (nestandardni direktorij)

Koffice (kword, kspread,...)

aspell

Pine

Aspell, ispell - preporučujem aspell

Mozilla

Myspell

Kako instalirati spellingcheckere 
ASPELL
Postoje dva načina za instalaciju aspella - ručno i preko rpm-a. Svima koji posjeduju rpm bazirane sustave
(Mandrake, Redhat, Turbolinux, Suse,...) preporučujem rpm instalaciju, ostali će morati instalirati ručno.

RPM Instalacija

Skinite najnoviji RPM paket 
http://cvs.linux.hr/spell/aspell/hr-aspell-latest.rpm
i instalirajte ga sa 
rpm -i hr-aspell-latest.rpm

Ručna instalacija
 kako instalirati:
 stvori se datoteka /usr/share/aspell/croatian.dat
koja sadrži
 --
 name croatian
 charset iso8859-2
 special ' -**  - -**
 --
skine se lista riječi
http://cvs.linux.hr/spell/wordlist/croatian-wordlist.txt.gz
otkompresira
gunzip croatian-wordlist.txt.gz
i sada se napravi aspell rječnik:
aspell -lang=croatian create master ./croatian < croatian-wordlist.txt
cp croatian /usr/lib/aspell
jednom kada se podesi aspell provjeravaju se
tekstovi sa 
aspell --lang=croatian -check ime_datoteke
naravno, dobro je napraviti alias - 
alias provjeri "aspell --lang=croatian -check
ISPELL

RPM Instalacija

Skinite najnoviji RPM paket 
http://cvs.linux.hr/spell/ispell/ispell-hr-latest.rpm
instalirajte sa
rpm -i ispell-hr-latest.rpm

Ručna instalacija
Skinete hash listu sa:
http://cvs.linux.hr/spell/ispell/croatian.hash.bz2
otkompresirate je:
bunzip2 croatian.hash.bz2
i stavite u /usr/lib/ispell
također skinite affix datoteku i stavite je u isti direktorij:
http://cvs.linux.hr/spell/ispell/croatian.aff
Radi uštede u skidanju datoteka možete i sami napraviti hash listu:
skinite listu riječi 
http://cvs.linux.hr/spell/wordlist/croatian-wordlist.txt.gz
i affix datoteku
http://cvs.linux.hr/spell/ispell/croatian.aff
otkompresirajte ih te napravite
 munchlist -l ./croatian.aff croatian-wordlist.txt > croatian.munched
 buildhash croatian.munched ./croatian.aff croatian.hash
i instalirajte u /usr/lib/ispell

Jednom kad instalirate ispell projeravate datoteke sa:
ispell -d /usr/lib/ispell/croatian.ispell datoteka_za_proveru
naravno, dobro je napraviti alias - 
alias provjeri1 "ispell -d /usr/lib/ispell/croatian.ispell
MYSPELL
Postupak je opisan kod instalacije openoffice (dolje).Kako podesiti provjeru pravopisa za...
VI
Nakon što instalirate aspell možete tipke ovako mapirati:

map #fi :w<CR>:!aspell --lang=croatian -check %<CR>:e %<CR>

- time se pritiskom na #fi poziva aspell s hrvatskim rijeènikom
KOFFICE
Nakon instalacije aspell-a (vidi pod aspell) namjestite rjeènik "croatian" u
setings - configure kword - dictionary

i odaberite aspell za client
EMACS
Nakon instalacije aspell-a (vidi pod aspell) staviti
 (setq-default ispell-program-name "aspell")
u svoj  .emacs
setup - config - speller
PINE
Nakon instalacije aspella, podesite pine:
postaviti na
aspell --lang=croatian --mode=email check
provjera se radi sa ctrl+t nakon ¹to se napi¹e pismo
Mozilla
U novijim inacicama mozile mozete
instalirati rjecnik posjetom na web stranicu i instalacijom .xpi datoteke.
Program za provjeru pravopisa za vasu inaciu mozille sinite sa:
http://spellchecker.mozdev.org/installation.html
a rjecnike za razne jezike (i hrvatski) sa:
http://www.mozcafe.com/download/

OPENOFFICE (verzija 641c i više)
Skinite ovu datoteku:
http://cvs.linux.hr/spell/myspell/hr_HR.zip


Otkompresirajte je unzip hr_HR.zip
Dobiti ćete datoteke 
hr_HR.aff i hr_HR.dic
Kopirajte ih u
direktorij_u_koji_je_instaliran_openoffice/user/wordbook

U datoteku 
direktorij_u_koji_je_instaliran_openoffice/user/wordbook/dictionary.lst
dodajte liniju 
DICT hr HR hr_HR 

Nakon pokretanja openoffica (soffice) otvorite:
Tools -Options-Language settings - Writing Aids 
Pokraj okvira naslovljenog Available language modules kliknite na edit i za jezik Croatian označite Openoffice Myspell Spellingchecker.
Hrvatski jezik podesite u 
Tools -Options-Language settings - Languages -
Default Languages for Documents - izaberite Croatian

Nadalje, mozete instalirati i datoteke za rastavljanje rijeci (npr. kao u stupcu u novinama, kada je rijec predugacka). Ljudi u openoffice timu nazivaju to hyphenation rjecnicima.
Skinite datoteku http://cvs.linux.hr/spell/myspell/hyph_hr.dic
Otpakirajte je u istom direktoriju gdje je rjecnik za provjeru pravopisa i u dictionary.lst dodajte liniju
HYPH hr HR hyph_hr
ABIWORD
Abiwored koristi ispell hash tablice, radi se o datoteci koja se treba staviti na (za ispell) nestandardno mjesto -
direktorij_gdje_je instaliran_abisuite/dictionary/american.hash. 
Drugim riječima - zamijeni se defaultna datoteka american.hash sa datotekom koju možete skinuti odavdje:
http://cvs.linux.hr/spell/ispell/croatian.hash.bz2
otkompresirajte datoteku sa:
bunzip2 croatian.hash.bz2

Napomena - na nekim distribucijama je abiword potrgan i nikako neće raditi - ovo je testirano na redhat 7.2 sustavu,
gdje je direktorij u koji je instaliran abiword /usr/share/AbiSuite.
Abiword općenito ne preporučam nikome.što ako nema rijeèi u listi?

Pri provjeri sa svakim od rječnika dodajte je i nova će riječ negdje biti sačuvana.
kada se skupi takvih rijeèi pošaljite ih - ni slučajno nemojte te rijeèi
zamijeniti u listi riječi pa mi slati cijelu listu:)

što ako ima pogrešnih riječi?

Ima ih - u tom sluèaju ih negdje zapišite, pa kad se skupi pošaljitešto ako imate mješovito hrvatski-bilo_koji_drugi_jezik_tekst riječi?
-------------------------------------------------------------

aspell može koristiti višestruke rječnike, treba dodati
--add-extra-dicts=english opciju pri pozivanju aspella (samo što to meni nije
proradilo, pa ako netko zna bolje neka javi)
ima mnogo rječnika na webu pa si napravite svoj - spojite dvije, tri liste
riječi (pogledajte u aspell dokumentaciji pod multi dictionary). Isto možete raditi i sa ispellom i myspellom.
Denis Lacković, denis.lackovic@fer.hr